Odpověď

Skrýt akordy
1.  H mi Přijdu zas,   řekl jsem   Db mi a odešel,   dál a   D dál E .
H mi Jsem to   já, vím,   Db mi hluchý čas   jsem žil,   D pořád Gb mi .
E mi V bludném   kruhu snil   Gb mi a zpátky   G vracel krok,   co   A noha nohu   mine.
C V bludném   kruhu žil,   když jsem   D neprosil. Teď   odpověď chci   znát.
E mi Vidíš nás,   a znáš,   někdy chcem´   G žít, víc   a   G /Gb víc.
E mi Který z   nás má   G s Tebou   cestou   D jít?
C V chladném   šeru byl,   kdo neznal   G ruce Tvé,   že   G /Gb hřejí, jistotu   C mám.
Nejsou jen   slova, jsou   skutky, já   H mi vím.   D Však poznej   si to   E mi sám.
2.  H mi Přijdeš zas,   řekl jsi     Db mi jen Ty   svůj lid   D zn E áš.
H mi Kdo jsem   já? Vím,   Db mi nikdy neml D číš pro   Gb mi nás.
E mi Já v   temné noci   Gb mi skryl, co   lidem   G nesměl   A říct,
C v temné   noci skryl,   když jsem   D nevěřil, že   odpověď mi   dáš.
E mi Vidíš nás,   a znáš,   někdy chcem´   G žít, víc   a   G /Gb víc.
E mi Který z   nás má   G s Tebou   cestou   D jít?
R:  Kde je   G vůle Tvá?   G /Gb V srdci   bije mém.
E mi Přiznávám a   D vím, že   ne   C před tisícem   D let, ale   E mi tady, rovnou   a teď D
Tobě   G zále G /Gb ží na   E mi nás!   D  Tobě   C zále D ží na   E mi nás!
D Neboť   C Tys miloval,   D miluješ a   E mi milovat budeš   nás   D zas.
M:  E mi     D     G     C     E mi     D     G     C
Tobě   C zále D ží na   E mi nás!   D  Tobě   G zále G /Gb ží na   E mi nás!   D  Tobě   C zále D ží na   E mi nás!   D
Zpěvník ProScholy.cz 2024