Hvězdy na nebi

Skrýt akordy
1.  A Každý den   tě Paně   Gb m chválím.
A Vím že   jsi můj   Bůh jedi Gb m ný.
A Volám tě   vždy v   těžké   Gb m chvíli.
A Odpust mi   mé lidské   Gb m slabiny.
A já   D prosím veď     E dál
cestou,   D kterou znáš   ty   E sám.
Ať dobrý   D člověk mohu   E být,
svoji   D radost lidem   E rozdělit.
R:  A hvězdy   A na nebi
volají   Db m děkuji!
  D chválím Tě,
Pane   Gb m můj.   E
S láskou   a   A pokorou
vzdávám   Db m Ti díky   své.
  D chválím Tě,
Pane   Gb m můj   E
2.  A Každý den   (Každý den,   den) tě   Paně   Gb m chválím. (Chválí   každý den,   Tebe Pane)
A Vím že   jsi (Ví,   že jsi,   ví) můj   Bůh jedi Gb m ný. (On   ví, že   jsi jediný)
A Volám tě   (On volá,   Pane) vždy   v těžké   Gb m chvíli. (Volá:   Pane můj)
A Odpust mi   (Odpusť mu,   Pane) mé   lidské   Gb m slabiny. (Naše   slabiny)
A já   D prosím veď     E dál
cestou,   D kterou znáš   ty   E sám.
Ať dobrý   D člověk mohu   E být,
svoji   D radost lidem   E rozdělit.
R:  A hvězdy   A na nebi
volají   Db m děkuji!
  D chválím Tě,
Pane   Gb m můj.   E
S láskou   a   A pokorou
vzdávám   Db m Ti díky   své.
  D chválím Tě,
Pane   Gb m můj   E
B:  Gb m     E     A     D
Gb m     E     D
R:  A hvězdy   A na nebi
volají   Db m děkuji!
  D chválím Tě,
Pane   Gb m můj.   E
S láskou   a   A pokorou
vzdávám   Db m Ti díky   své.
  D chválím Tě,
Pane   Gb m můj   E
Zpěvník ProScholy.cz 2024