Můj Pane a Králi

3295

Autor: Martin Filip

Skrýt akordy
  Za Tebou   dnes Pane   toužím jít,
vše, co   mám, chci   Tobě v   oběť dát.
Chci Tvému   slovu srdce   otevřít,
vím, že   ty jsi   ten, kdo   má vždy   rád.
Můj Pane   a Králi,   mé srdce   Tě chválí   a vzývá.
Ať nepřestává   znít má   píseň chvály,
dík, že   teď a   tady jsi   s námi
a zůstáváš   dál.
Zpěvník ProScholy.cz 2024