Láska a odpuštění

Skrýt akordy
1.  Ó, můj   Pane, proč   všechno je   složitý,
co se   teď stane,   to víš   jedině Ty,
ó, Pane   můj, to   víš jen   Ty.
Proč, když   miluji, tak   také nenávidím,
proč odpuštění   neznám tak   jako Ty,
ó, Pane   můj, jsem,   Pane, slabý.
Ó, Pane   můj, jsem   člověk slabý.
2.  Proč na   otázku je   mnoho odpovědí,
proč život   není jenom   pohlazení,
ó, Pane   můj, pohlazení   není.
Proč moje   srdce je   jako zamrzlý   led,
na slovo   odpusť pak   roztaje hned,
ó, Pane   můj, odpouštím.
Ó, Pane   můj, já   odpouštím.
R:  Ukaž mi,   Pane, co   je to   láska,
ať dokážu   pak odpouštět.
Otevř mi   oči, ať   nejsem slepý
a můžu   lépe poznat   svět.
Zpěvník ProScholy.cz 2024