Buď odvážny

3326

Autor: Július Slovák sk

Skrýt akordy
  Stále   Gb m viac teba   hľa A dám
nechcem   D žiť bez   teba
Skrze tvoj   Gb m kríž znovu   vi A dím
nový   D dych si   mi dal
Tak buď   Gb m odvážny, môj   duch
a   E ber do   ruky zbraň   a   A smelo vyznávaj
že Boh   Gb m drží nado   mnou
E triumfálnu stráž   a   A nikdy neprestal
Viem,   Gb m tvoja krv   v mojich   ži A lách
dáva   D život a   smiech
Láska Ot Gb m ca, obeť   Sy A na
už dáv D no zlomila   hriech
Veď   D On je   verný   E Kráľ
D zachováva   E zmluvy, ktoré   dal
A ja   D víťa E zím
lebo   Gb m prijímam spásu   E ako Boží   dar
Zpěvník ProScholy.cz 2024