Ježíš je Pán (Chválíme Tě, Pane náš)

3567

Autor: Milan Poulíček

Skrýt akordy
1.  Chválíme Tě,   Pane náš,
chválíme Tě,   Ty jsi   náš
mocný Mesiáš.
Chválíme Tě,   Pane náš,
vyvyšujem jméno   Tvé,
Ty jsi   náš Mesiáš.
Otevřels nám   oči,
dals nám   nový život,
naplnils nás   Duchem svým.
Chválím Tě,   ó Pane   náš,
chválím Tě,   ó Bože   náš.
Ty jsi   Pán.
2.  Ztiš mysl   svou,
je tady   Pán,
na tebe   tu čeká,
tak jen   pojď.
Ztiš mysl   svou,
je tady   Pán,
na tebe   tu čeká,
tak jen   pojď.
Otevři své   oči,
hříchy Pánu   vyznej,
jméno jeho   uctívej.
Chválu mu   vzdej,
chválu mu   vzdej,
Ježíš je   Pán.
Zpěvník ProScholy.cz 2023