Lásky Král

3571

Autor: Milan Poulíček

Skrýt akordy
1.  G Je neděle   ráno,   E m do kostela   jdem,
A m je tak   velká radost,   C radost v   srdci   D mém.
G Jdeme za   Ježíšem,   E m cestou zvony   zní,
A m On je   Mesiášem,   G láskou napl D ní.
On je   C D n, lásky   G Král, lásky   E m Král.
On je   C Pán,   D život svůj   nám   G dal.   E m
On je   C D n, lásky   G Král, lásky   E m Král.
On je   C Pán,   D život svůj   nám   G dal.
2.  G Na setkání   s Pánem,   E m já se   těším rád,
A m vždyť v   Ježíši samém,   C Boha uctí D vám.
G A na   oltář já   dám,   E m radost, bolest   svou,
A m déle již   neváhám, zvony   G do kostela   D zvou
za Te C bo D u, spásou   G mou, spásou   E m mou,
za Te C bou, Tys   D naší lás G kou.   E m
Za Te C bo D u, spásou   G mou, spásou   E m mou,
za Te C bou, Tys   D naší lás G kou.
3.  G Nyní s   touto láskou,   E m chci jít   cestou dál,
A m plný Božích   darů,   C tak proč   bych se   D bál.
G Cestou za   Ježíšem,   E m plnit Boží   plán,
A m tu radost   mít stále,   G že jsem   milo D ván
láskou   C Tvo D u Králi   G náš, Králi   E m náš.
Za Te C bou chci   D jít s   poko G rou.   E m
Cestou   C Tvou chci   D jít za   Te G bou, za   Te E m bou,
cestou   C Tvou chci   D jít za   lás G kou.
Zpěvník ProScholy.cz 2023