Živý je Pán

3591

Autor: Milan Poulíček

Skrýt akordy
  C Živý je   Pán navěky,
živý je   Pán odvěký,
C shůry se   dívá,
lásku k   nám mívá,
pojď též   a následuj   ho,
pojď též   a následuj   ho,
C ve mně   je též,
bude i   v tobě.
C Když jej   přijmeš budeš   znát,
svět ti   bude umírat.
C Přijmi jej   no uznej,
teď není   čas na   váhání,
vyznej jej   řekni:
Pane Ty   jsi náš   Král
Zpěvník ProScholy.cz 2023