Stále upírám své oči na Hospodina

3601

Autor: Josef Fojta

Skrýt akordy
  Stále upírám   své oči   na Hospodina,
vždyť on   mé nohy   vysvobodí z   léčky.
Obrať se   ke mně   a smiluj   se nade   mnou,
vždyť já   jsem tak   sám a   tak ubohý!
Zpěvník ProScholy.cz 2024