Pane můj, smiluj se

3615

Autor: Jitka Rosypalová

Skrýt akordy
  D mi Pane můj,   prosím   C tě,
vyslyš   A mi nás, Pane   D mi můj, při   nás stůj,   neo C pouštěj   A mi nás.
Pane   D mi smiluj se,   nad ná C mi hříšný A mi 7 mi.
Pane,   D mi smiluj se.
D mi Smiluj se   nade mnou   Bože, pro   své   C milosrden A mi ství,
D mi pro své   velké slitování   zahlaď mou   C nepravost.   A mi
D mi Úplně ze   mě smyj   C vinu mou,   a A mi  a   D mi očisť mě   od mého   C hříchu.
A mi 7  Pane,   D mi smiluj se,   nad ná C mi hříšný A mi mi.
Pane,   D mi smiluj se.
D mi Neboť já   svou nepravost   C uznávám,   A mi
D mi  můj   hřích je   stále   C přede mnou.   A mi
D mi Jen proti   tobě jsem   se   C prohřešil,   A mi
D mi  spáchal   jsem co   je   C před tebou   zlé.   A mi 7
Pane,   D mi smiluj se,   nad ná C mi hříšný A mi mi.
Pane,   D mi smiluj se.
D mi  Stvoř   mi čisté   srdce,   C Bože.
A mi  Ducha   D mi vytrvalosti ve   mně   C obnov.   A mi
D mi Neodvrhuj mě   od své   C tváře,
A mi  a   C mi neodnímej mi   svého   C svatého du A mi 7 cha.
Pane,   D mi smiluj se,   na ná C mi hříšný A mi mi.
Pane,   D mi smiluj se.
D mi  Vrať   mi radost   ze své   C ochrany,   A mi
D mi  a   mou velkodušnost   C posilni.   A mi
D mi  Otevři   mé rty   C Pane,
A mi  ať     D mi ústa zvěstují   tvou   C chválu.
A mi 7 Pane,   D mi smiluj se,   nad ná C mi hříšný A mi mi.
Pane   D mi smiluj se.
D mi  Pane   můj, prosím   tě, neo C pouštěj   A mi nás,
neo D mi pouštěj nás,   neo C pouštěj   A mi 7 nás.
Pane,   D mi smiluj se,   nad ná C mi hříšný A mi mi.
Pane,   D smiluj se.
Zpěvník ProScholy.cz 2024