Aleluja (Hospodin kraluje, ať zajásá země)

3616

Autor: Jitka Rosypalová

Skrýt akordy
  D mi Alelu A mi ja   F alelu C ja   D mi alelu A ja   D mi alelu A mi ja
F alelu C ja   F alelu C ja   D mi ale A lu D mi ja.
D mi Alelu A mi ja   F alelu C ja   D mi alelu A ja   D mi alelu A mi ja
F alelu C ja   F alelu C ja   D mi ale A lu D mi ja.
Hospodin kraluje,   ať zajásá   země,
ať se   radují četné   ostrovy!
Spravedlnost a   právo jsou   základem jeho   trůnu.
Nebesa hlásají   jeho spravedlnost
a všechny   národy vidí   jeho slávu,
všichni bohové   se mu   koří.
Neboť ty,   Hospodine, jsi   povznesen nad   celou zemí,
svrchovaně vynikáš   nade všemi   bohy.
Zpěvník ProScholy.cz 2024