Skrýt akordy
1.  E m Očeká D váme v   C nadějích   G vykoupení svého   těla, by
E m duše čist D á jako   C sníh po   A m souženích   D se zask G věla.   E m   D   C
R:  C Toužím v   slávě vstát   tam,
kdes mě   E m tvořil, kdes   mi   G život dal,
v tvé   C nekonečné blízkosti   chci   E m navždy st G át.
C Tančit s   tebou blízko   hvězd,
kde   E m láska tvá   je   G melodií,
A m zpívající   H m odpově C maj7 dí.
G Hosana,   C /G hosana,   E m ho D sa C na.
G Hosana,   C /G hosana,   E m ho D sa G na
2.  Jsme   E m spaseni   D ve své   C naději,
G doufáme v   neviděné.
Kéž   E m milosti   D máme   C na tolik,
že   A m znovu se   D naro G díme.   E m   D   C
R:  C Toužím v   slávě vstát   tam,
kdes mě   E m tvořil, kdes   mi   G život dal,
v tvé   C nekonečné blízkosti   chci   E m navždy st G át.
C Tančit s   tebou blízko   hvězd,
kde   E m láska tvá   je   G melodií,
A m zpívající   H m odpově C maj7 dí.
G Hosana,   C /G hosana,   E m ho D sa C na.
G Hosana,   C /G hosana,   E m ho D sa G na
B:  V   A m slá H m   C tvé   A m 7 H m 7 žem   C maj7 stát navěky   G věků.
V   A m slá H m   C tvé   A m 7 na H m 7 vždy   C maj7 stát.
A G men C , a G men C
C:  G Hosana,   C /G hosana,   E m ho D sa C na
G Hosana,   C /G hosana,   E m ho D sa G na
Zpěvník ProScholy.cz 2024