Dobrý je Hospodin

3665

Autor: Jana Ulrichová

Skrýt akordy
1.  A Dobrý je   Hospodin   A maj7 k těm,   kdo ho   D vzývají,
A dobrý je   Hospodin   A maj7 k těm,   kdo ho   D volají,
A dobrý je   Hospodin   E k těm,   kdo čistého   Gb m srdce jsou,   D
A dobrý je   Hospodin   H m k těm,   kdo   D m v lásce   zůsta E sus4 nou.   E
2.  A Dobrý je   Hospodin   A maj7 k těm,   kdo   D chudí jsou,
A dobrý je   Hospodin   A maj7 k těm,   kdo   D tiší jsou,
A dobrý je   Hospodin   E k těm,   kdo nesou   Gb m dál svůj   kříž,   D
A dobrý je   Hospodin   H m k těm,   kdo   D m v lásce   vytrva E sus4 jí.   E
D á   E á   D á   E á   D m 7 á   D m 6 á   E sus4 á   E á.
3.  A Dobrý je   Hospodin   A maj7 k nám,   On   D nám život   dal,
A dobrý je   Hospodin   A maj7 k nám,   On   D nás povolal,
A dobrý je   Hospodin   E k nám,   On vždycky   Gb m s námi   je,   D
A dobrý je   Hospodin   H m k nám,   On   D m nás milu E sus4 je.   E
4.  A Dobrý je   Hospodin   A maj7 k těm,   kdo ho   D vzývají,
A dobrý je   Hospodin   A maj7 k těm,   kdo ho   D volají.
A Dobrý je   Hospodin   A maj7 k těm,   kdo   D chudí jsou,
A dobrý je   Hospodin   A maj7 k těm,   kdo   D tiší jsou.
Zpěvník ProScholy.cz 2024