Veni Sancte Spiritus

tus. ri ri ri ri cte cte cte Spi Spi Spi Spi F tus. tus. tus. Ve Ve 8 Ve B Ve Ve ni Ve C San San San ni ni San San ni ni ni cte cte ri ri ri ri tus. tus. tus. tus Spi B Spi Spi Spi cte Spi cte ri tus. 8 Ve cte D m Ve Ve Ve ni ni ni A m San Ve Ve San San ni San ni ni San cte cte
Skrýt akordy
  B Veni   C Sancte   F Spiritus.   D mi Veni   A mi Sancte   B Spiritus.
 
Dostupné nahrávky a videa
YouTube
Nastavit zobrazení
Transpozice: 0
Posuvky:
Akordy: +
Velikost písma: 0