Zpívejte Hospodinu (Žalm 96)

3675

Autor: Jitka Rosypalová

Skrýt akordy
R:  Zpívejte Hospodinu   písně nové,
zpívejte Hospodinu   všichni lidé.
Zpívejte Hospodinu   písně nové,
zpívejte Hospodinu   jeho zástupy.
Zpívejte Hospodinu,   zpívejte Hospodinu.
1.  Zvěstujte den   ze dne   spásu Hospodina,
jeho jménu   chválu vzdejte,   dobrořečte.
O jeho   slávě vypravujte
každému národu   o jeho   divech.
Neboť veliký   je Hospodin,   vší chvály   hodný
a nad   všemi bohy   se skví   jeho sláva,
on učinil   nebe a   zemi a   kraluje na   věky věků.
R:  Zpívejte Hospodinu   písně nové,
zpívejte Hospodinu   všichni lidé.
Zpívejte Hospodinu   písně nové,
zpívejte Hospodinu   jeho zástupy.
Zpívejte Hospodinu,   zpívejte Hospodinu.
2.  Nebesa jásají,   země se   raduje,
pole se   rozjaří i   každá rostlina,   moře už   burácí,
slávou se   zalyká, vstříc   vychází Hospodinu!
Neboť veliký   je Hospodin,   vší chvály   hodný
a nad   všemi bohy   se skví   jeho sláva,
on přichází   soudit svět,   zemi
a soudit   bude spravedlivě!
R:  Zpívejte Hospodinu   písně nové,
zpívejte Hospodinu   všichni lidé.
Zpívejte Hospodinu   písně nové,
zpívejte Hospodinu   jeho zástupy.
Zpívejte Hospodinu,   zpívejte Hospodinu.
Zpěvník ProScholy.cz 2024