Stůj (Stůj, při mně stůj)

3711

Autor: P. Ladislav Kunc

G E m C D C G ... na, E m Na, D vy u D jsem ti vo slou po klá teď co jež E m G dám, lil, chej, D ú Iz ta ko ra dy G lem, el, stůj, E m Tvým 3. Tys 2. Stůj, 1. D slo za stá mnou vo bys G vá. šel. dej. na můj G syn sen Bůh jsem C tvůj byl, tvůj, E m v prav a A m u ti po D slou ti li G ká, vám, chej, Den Stůj, E m stůj, den mé, pryč kte chví E m G ja slo pro D ko vo sím, správ ne v srd D ci víš číš, vždy me kam. tvém. směr. G E m svou tvůj C krá na vez ces ži A m tou G stá vot
Skrýt akordy
  /:   E m Na,   C na,   G na, na,   D na
E m Na,   C na,   G na, na.   D  :/
1.  E m Stůj,   D tady   G stůj,   E m teď mě   D poslou G chej,
A m jsem   G Bůh   C tvůj,   E m na mé   D slovo   G dej.
E m Den   D jako   G den   E m pryč ti   D utí G ká,
A m ces G tou   C svou   E m kráčíš   D nevíš   G kam.
2.  Tys Izrael,   co jsem   vyvolil,
můj sen   byl, abys   za mnou   šel.
Ať slovo   mé, které   ti dávám,
zůstává navždy   v srdci   tvém.
3.  Tvým úkolem,   jež ti   ukládám,
ať syn   tvůj v   pravdě zůstává.
Stůj, prosím,   stůj, chvíli   poslouchej,
život tvůj   vezme správný   směr.
Zpěvník ProScholy.cz 2024