Ty jsi (Ty jsi Král, králů Král)

G ty jsi Král, ten D Ty R. jsi A krá Král, jsi ty D Pán, A nej Bůh, vyš ší A jen ty něj ší sám. A nej G moc Pán, per G ší draž A la, jsi 1. Ty nej A ta H m o pu no G stil, všech A jsem D pro kte rou skal bo G tvé A bych ství, hat H m a A val. nám jsi ro da jež F hvěz G ší vět nej A da, jsi ta 2. Ty A H m G můj, vot ži la A pro ři A kte D jít sám G sel mu bych a A ne H m co ve de tmou. F ce stou, ší lep O G nej tec, A H m Ty 3. jsi ten smi mi nad se A G val. lo D kte A o ho to G A své val na Sy H m A za ny. všech za nás F
Skrýt akordy
R:  D Ty jsi   Král,   A králů Král,
G ty jsi   ten   A nejvyšší Bůh,
D ty jsi   Pán,   A pánů Pán,
G nejmocnější   A jen ty   sám.
1.  H m Ty jsi   ta   A nejdražší   G perla,   A
D pro kterou   jsem   A všechno opus G til,   A
H m abych   A získal tvé   G bohatství,
Gb jež jsi   nám daroval.
R:  D Ty jsi   Král,   A králů Král,
G ty jsi   ten   A nejvyšší Bůh,
D ty jsi   Pán,   A pánů Pán,
G nejmocnější   A jen ty   sám.
2.  H m Ty jsi   ta   A největší   G hvězda,   A
D která prozá A řila život   G můj,   A
H m abych   A nemusel jít   G sám
Gb cestou, co   vede tmou.
R:  D Ty jsi   Král,   A králů Král,
G ty jsi   ten   A nejvyšší Bůh,
D ty jsi   Pán,   A pánů Pán,
G nejmocnější   A jen ty   sám.
3.  H m Ty jsi   ten   A nejlepší   G Otec,   A
D který se   nad   A námi smilo G val.   A
H m Syna   A svého obě G toval
Gb za nás   za všechny.
Zpěvník ProScholy.cz 2024