Žalm 31 (Ty jsi má skála a má tvrz)

Tys ská la, D že, A 1. Bo ži vot svůj A vám. G ru kou tvých do sví na jak strá že A Če kám D lo svět tvé na ře. tvá G tek tvůj, A na do chra na G du H m tvrz, še D R. Ty la F ská a jsi D la né. G za tou A ky z léč pro stíš F mne D Vy pro ne boť chy sta G na H m D mé. to či ště jsi G ú A Ty v klí nu spí my D A 2. Ja ko v To nout chci či G spo plá mi ny. vše mi svý se A vše co A mám, vám Ti D vše, tvá le se staň. G če, má, A ne, Ot
Skrýt akordy
1.  D Bože,   A Tys má   skála,
G do tvých   rukou   A život svůj   dávám.
D Čekám   A jak na   svítání stráže
G na dotek   tvůj,   A na světlo   tvé tváře.
R:  D Ty jsi     Gb skála a     H mi tvrz,
záchra G na duše   A   G zatoula D né.
Vyprostíš mě   z   Gb léčky
pro mne   H m nachysta G
neboť   A Ty jsi   G útočiště   D mé.
2.  D Jako dítě   A spící v   klínu mámy
G spočinout chci   v Tobě
A se všemi   svými plány.
D Dávám Ti   vše,   A vše co   mám,
G ne, Otče,   má,
A tvá vůle   se staň.
Zpěvník ProScholy.cz 2024