Skrýt akordy
  Zaradoval jsem   se, když   mi řekli:
Půjdem do   domu Hospodinova,
půjdem do   domu Hospodinova.
A naše   nohy už   stojí ve   tvých branách,   Jeruzaléme,
ty Jeruzaléme,   Jeruzaléme.
Do něho   tam vstupují   pokolení na   svědectví to   Izraeli vzdát   chválu Hospodinu.
Žádejte pokoj   Jeruzalému, kéž   v klidu   žijí, kdož   tě milují,   kéž v   klidu žijí,   kdož tě   milují.
A pro   své bratry   a své   druhy žádám:
Buď v   tobě pokoj,   buď v   tobě pokoj,   pokoj, buď   pokoj, buď   pokoj!
Zpěvník ProScholy.cz 2024