Neboj se, já jsem tě vykoupil

383

Autor: Jitka Rosypalová

Skrýt akordy
R:  F m Neboj   Eb se, já   jsem tě   Ab vykou Db pil,
F m povolávám   Eb tě tvým   C m jmé Eb nem.
F m Chci tvůj   Eb život proto   Ab abys   Db žil,
neboť   Ab jsem tvým   B Bohem, tvým   C Spasitelem.
1.  Kudy   Ab půjdeš, s   tebou   Gb půjdu já,
Ab řekou, ohněm,   Gb pouští,
já jsem   F m Hospodin, praví   Eb Pán,
ten   Db který tě   neo C pouští.
2.  Jsi můj   Ab vyvolený, jehož   Gb podepírám,
Ab drahý a   vzácný v   mých   Gb očích,
proto   F m nezapomneň: ty   nejsi   Eb nikdy sám,
neboť   Db já jsem   si tě   C zamiloval.
Zpěvník ProScholy.cz 2024