Postní poutník

389

Autor: Ondřej Nakládal

Skrýt akordy
1.  D m Poutníku   C shrbený,   D m co klečíš   G ve špíně,
B do tváře   A m plivou ti   G m kolemjdoucí   D m lidé.
B Na rame C /E nou táhneš   F trám suko G m vitý,
B celý jsi   A m spálený   G m jak slunce   D m svítí.
R:  A m Ježíši,   E m umřel jsi   A m za náš   D hřích,
A m proč na   to   E dnes   A m člověk zapo D míná?
Přece   A m ten, kdo   se   G kopím dotkl   C boků   D tvých
F /A pravdivé   G /H svědectví   A m o tom   vypo B vídá.
2.  D m Ulicí,   C co špína   D m pokryla,   G procházíš,
B když do     A m padáš, tak   G m pomoc nena D m cházíš.
B Nad tebou   C /E šeptají   F domovní   G m stěny:
B k zemi   šel   A m židů král   G m nahý, potu D m pený.
3.  D m Údy máš   C na kříži   D m železem   G přibité,
B vojáci   A m hrají, kdo   G m bude v   tvém há D m bitě.
B Žízníš a   C /E přijímáš   F doušek po G m slední.
B Ke třetí   A m hodině   G m obloha   D m temní.
4.  D m Sundali   C syna a   D m vložili   G do klína,
B Maria   A m žití si G m  jeho   připo D m míná.
B Po třech   dnech   C /E v hrobě,   F plátny zaha G m lený,
B místo je   A m prázdné a   G m kámen odva D m lený.
Zpěvník ProScholy.cz 2024