Prosba o pokoj

li ze F za G kr A m Jsme 1. to G sy A m ny A m stá me Sly G ší le ce C ne tí. A m nných vi o A m by hro čí cích nad 3 3 tí. ma o B tkách F pla zbra C F co ří. stav, R: Za C ru že, G m Bo ku, svo cnou mo C nu, 3 skou. zdrav U A m srd ci F na C mír čný le v spo ří C Ce je F ze G m tvo po že C hná. F 3 3 v po a F ka D m 7 tvá koj, co ru cem být prv 3 ní, še G srd ce A m nech A m V pý 2. hrou zla po 3 3 ta. C G po slá vě, F v tou ze bra B když a kr ve, tr ne poz A m Ro ky slz A m po ce G to bra vlast ho A m 3 3 tví tra. bec F so zbra C F co ří. stav, R: Za C ru že, G m Bo ku, svo cnou mo C nu, 3 skou. zdrav U A m srd ci F na C mír čný le v spo ří C Ce je F ze G m tvo po že C hná. F 3 3 v po a F ka D m 7 tvá co koj, ru
Skrýt akordy
1.  A m  Jsme   G syny   A m této země
F zalité   G krví   C nevinných obětí.
A m  Sly G šíme   A m stále více
B o matkách   F plačících nad   hroby   A m dětí.
R:  C Zastav,   G m Bože, ruku,
F  co   zbraní   C míří,
A m Uzdrav   F na srdci   ránu,
C  svojí   mocnou láskou.
C Celá   G m tvoje země
F v společný   mír   C věří
F a v   pokoj, co   ruka   D m 7 tvá
F  pože C hná.
2.  A m V pýše   G srdce   A m nechcem být   první,
F v touze   G po slávě,   C po hroudě   zlata.
A m Roníce   G potoky   A m slz a   krve,
když   B bratr nepozná   F sobectví vlastního   A m bratra.
R:  C Zastav,   G m Bože, ruku,
F  co   zbraní   C míří,
A m Uzdrav   F na srdci   ránu,
C  svojí   mocnou láskou.
C Celá   G m tvoje země
F v společný   mír   C věří
F a v   pokoj, co   ruka   D m 7 tvá
F  pože C hná.
Zpěvník ProScholy.cz 2024