Skrýt akordy
P:  Db m   A   H
1.  |:   Db m  Kamkoľvek   ma   A zavoláš
H  kamkoľvek   ma   Gb m zavoláš, pôjdem
Db m  Kamkoľvek   ma   A zavoláš
H  viem,   že pôjdeš   Gb m so mnou
Db m  Kamkoľvek   ma   A zavoláš
H  kamkoľvek   ma   Gb m zavoláš, pôjdem
Db m  Kamkoľvek   ma   A zavoláš H   Gb m  :|
2.  |:Tam, kde   A túžba vždy   horí
tam, kde   Gb m láska všetko   nové tvorí
E Tvoj hlas   ma zavo H
a strach   mizne vo   vl A nách:|
Gb m  A   ja kráčam   po vo E dách   H
a strach   mizne vo   vl A nách
Gb m  A   ja kráčam   po vo E dách   H
R:  (Tebou)   Db m nechám sa   A viesť
H nechám sa   Gb m viesť
Db m Nechám sa   A viesť   H   Gb m
3.  Aj dnes   ma   A voláš
Gb m objavovať   E nepoznané   H
Aj dnes   ma   A voláš
otvárať dvere   E zatvorené   H
Aj dnes   ma   A voláš
Gb m prebúdzať sny   E pochované H
Aj dnes   ma   A voláš
Gb m tancovať na   E oceáne   H
B:  Db m  Všetko,   čo   A mám, ti   patrí
H     Gb m dôverujem ti
Db m  Všetko,   čo   A mám, ti   patrí
H  každý   Gb m dych je   tvoj!
Zpěvník ProScholy.cz 2024