ni vel a vo dy R: H m Lás ne u ha ku ku ne ví. D Lás u ha G a ře za pla ky ne ji za ne pla ře ky ji ví. E m a ni dy G a vo vel srd pe čeť na své ce ja ko ko ja H m lož 1. Po mě, ne boť čeť na pe D své ka, lás je lom nez ja ko smrt sil E m šeň. pod svě je F 7 ja ko ni vel a vo dy u ne ha R: H m Lás ku ku ne ví. Lás D u ha a G ře za pla ky ne ji za ne pla ře ky ji ví. a E m ni dy a G vo vel D pla heň, to po men Hos heň 2. sám je o je H m lás sit ha ne mo hou u ku a nův. di E m py vod to ví. pla řek ji ne prou F 7 dy od
Skrýt akordy
capo: 1
R:  /:   H m Lásku neuhasí   ani velké   vody
G a řeky   ji nezaplaví.   :/
/:   D Lásku neuhasí   E m ani velké   vody :/
G a řeky   ji nezaplaví.
1.  Polož mě   H m jako pečeť   na své   srdce,
jako   D pečeť na   své rámě,
neboť   E m silná jako   smrt je   láska,
nezlom Gb 7 ná jako   podsvětí její   vášeň.
R:  /:   H m Lásku neuhasí   ani velké   vody
G a řeky   ji nezaplaví.   :/
/:   D Lásku neuhasí   E m ani velké   vody :/
G a řeky   ji nezaplaví.
2.  Výheň   H m její je   sám oheň,
D plamen to   Hospodinův.
Zátopy   E m vod nemohou   uhasit lásku
a   Gb 7 proudy řek   ji neodplaví.
R:  /:   H m Lásku neuhasí   ani velké   vody
G a řeky   ji nezaplaví.   :/
/:   D Lásku neuhasí   E m ani velké   vody :/
G a řeky   ji nezaplaví.
Zpěvník ProScholy.cz 2024