Skrýt akordy
R:  Služebníku dobrý   a věrný,
pojď se   radovat se   svým Pánem.
1.  Blaze muži,   který se   bojí Hospodina,
který má   velkou zálibu   v jeho   přikázáních.
R:  Služebníku dobrý   a věrný,
pojď se   radovat se   svým Pánem.
2.  Mocné bude   na zemi   jeho potomstvo,
pokolení řádných   lidí bude   požehnáno.
R:  Služebníku dobrý   a věrný,
pojď se   radovat se   svým Pánem.
3.  Hojnost a   bohatství budou   v jeho   domě,
a jeho   štědrost potrvá   navěky.
R:  Služebníku dobrý   a věrný,
pojď se   radovat se   svým Pánem.
4.  Září v   temnotách jako   světlo řádným   lidem,
je milosrdný,   dobrotivý a   spravedlivý.
R:  Služebníku dobrý   a věrný,
pojď se   radovat se   svým Pánem.
5.  Blaze muži,   který se   slitovává a   půjčuje,
stará se   o své   věci podle   práva.
R:  Služebníku dobrý   a věrný,
pojď se   radovat se   svým Pánem.
6.  Sláva Otci   i Synu   i Duchu   Svatému,
jako byla   na počátku,   i nyní,   i vždycky   a navěky   věků. Amen.
Zpěvník ProScholy.cz 2024