Sláva Tvá (Sláva Tvá je na nebi)

422

Autor: Vojtěch Král

Skrýt akordy
R:  A m Sláva   D Tvá je   na   G nebi,   A m 7
vláda   D Tvá nade   G mnou,   G 7   A m 7
Tvůj   D trůn je   na   G ne E m bi,   A m 7
Tvůj   D trůn s   koru G nou.   C   G
1.  D Není z   tohoto   G světa
C království   E m Božích zaslí D bení,
D Není z   tohoto   G světa
C království   E m Božích   D dětí.   D 4   D
2.  Mocní tohoto   světa království...   království Boží   nechápou.
3.  Maličcí tohoto   světa království...   království Boží   naleznou.
Zpěvník ProScholy.cz 2023