Víťaz

4978

Autor: ESPÉ

Skrýt akordy
  Slúžiaci   E mi kráľ na   C kríži umrieť   G šiel.
Za náš   E mi hriech   C on sám   trp G el.
Vydý D chol a C dal život   za   G nás.
Môj   D Pán.
Spasiteľ, svätú   krv prelial.
Baránok, umrel   miesto nás.
Na seba   vzal ťažkosť   všetkých dní
Keď umieral   na kríži   v bolesti.
V tretí   E mi deň   C hrob sa   otvá G ra
a Ježiš   E mi Kráľ   C zmŕtvychvstá G va.
Strach odchá D dza a   C smrť silu   strá G ca.
On zvíťa D zil nám   C nový život   G dal.   D
E mi     C     G     D
Wooooooo
E mi Nad každý   strach, ktorý   vládol,
C nad každou   hanbou a   pádom.
G vBoh moja   láska a   nádej,
D víťazne nad   všetkým vládne.
E mi Nad každú   bolesť a   smútok
C Nad každou   slzou a   búrkou
G Boh moja   radosť a   vášeň,
D víťazne nad   všetkým vládne.
E mi S ním   môžem snívať   odvážne,
C s ním   každé úskalie   zvládnem.
G On, ktorý   krídla mi   dáva
D víťazne nad   všetkým vládne.
Zpěvník ProScholy.cz 2024