Korunka k Božímu milosrdenství

ji Ti o A m tu F lo a C Věč K: = 55 če, G / H ot mi Tvé ho D m 7 nej ství lej ší ho C / E Krev, F Bož Du ši i C / E ží A m / G ho na F Je Kris F / E še ta, na Sy G 4 še na G E / G a A m ho C svě G ta. ce F i D m 7 na za E m 7 smír L: še hří chy na A m tr pe D m 6 / A u buď L: 1., 3. a 5. desátek ho bo lest A m Pro K: je svě G 4 i D m 7 k ce mu G tu. A m mi C k nám G / H srd lo tr pe A m u buď L: G / A 2. a 4. desátek ho G / A bo lest A m Pro K: je svě E 4 i D m 6 k ce mu tu. E A m mi F maj k nám lo srd A m / G G / A Sil ný, A m Sva F Ne smr tel A m Sva K: A m Sva Bo G / A že, luj se A m / G nad G A m smi L: ný, G 4 lým G svě C tem. nad D m 7 i ce F mi
Skrýt akordy
  D Věčný   A /Db Otče,
obě H m tuji   H m /A ti   G Tělo a   D /Gb Krev,
G Duši i   D /Gb Božství tvého   E m 7 nejmilejšího   A 4 Syna   A
Gb /B a   H m našeho   H m /A Pána   G Ježíše   G /Gb Krista
E m 7 na smír   Gb m 7 za hříchy   H m naše i   G celého   A svě D ta.
1., 3. a 5. desátek
H m Pro jeho   bolestné   E m 6 /H utrpení
buď   H m milosrd A /Db   D k nám   i   E m 7 k celému   A 4 světu.   A
2. a 4. desátek
H m Pro jeho   A /H bolestné   H m utrpe A /H
buď   H m milosrd H m /A   G maj7 k nám   i   E m 6 k celému   Gb 4 světu.   Gb
Sláva Otci
H m Svatý   A /H Bože,   H m Svatý   A /H Silný,   H m svatý   G Nesmrtel A 4 ný,   A
H m smiluj se   H m /A nad ná G mi i   E m 7 nad celým   A svě D tem.
Zpěvník ProScholy.cz 2023