Blaze tomu, jehož hřích je přikryt (Žalm 32)

873

Autor: Filip Mana

Skrýt akordy
R:  Db m Blaze tomu,   jehož   E hřích je   Gb přikryt.
1.  Šťastný je   ten, komu   byla odpuštěna   nepravost,
jehož hřích   je přikryt.
Šťastný je   člověk, kterému   Hospodin nepřičítá   vinu,
v jehož   duši není   klamu.
R:  Db m Blaze tomu,   jehož   E hřích je   Gb přikryt.
2.  Dokud jsem   mlčel, chřadly   mi kosti
v mých   ustavičných nářcích.
Vyznal jsem   se Ti   ze svého   hříchu,
svou nepravost   jsem nezatajil.
Řekl jsem:   „Vyznávám se   Hospodinu ze   své ničemnosti“,
a Tys   odpustil, co   jsem zavinil   hříchem.
R:  Db m Blaze tomu,   jehož   E hřích je   Gb přikryt.
3.  Tys mé   útočiště, ušetříš   mě úzkostí,
zahrneš mě   radostí ze   záchrany.
Radujte se   z Hospodina   a těšte   se, spravedliví,
jásejte všichni,   kdo jste   upřímného srdce.
R:  Db m Blaze tomu,   jehož   E hřích je   Gb přikryt.
Zpěvník ProScholy.cz 2023