Královna po tvé pravici (Žalm 45)

874

Autor: Petra Ambrosová

Skrýt akordy
R:  C Po své   G pravici máš   A m královnu
ozdobe F nou   G ofírským   C zlatem.   G
C Po své   G pravici máš   A m královnu
ozdobe F nou   G ofírským   C zlatem.
1.  Slyš dcero,   pohleď, nakloň   svůj sluch.
Zapomeň na   svůj národ,   otcovský dům.
2.  Sám král   touží po   tvé kráse,
vždyť je   tvým Pánem,   před ním   se skloň.
3.  Družky její   s jásotem   vstupují v   královský palác.
Zpěvník ProScholy.cz 2024