Pospíchej

898

Autor: Petra Ambrosová

Skrýt akordy
1.  D Pospí A chej, někde   v   E m dálce Betlém   G spí.
D S pastý A ři se   sejdem   G u jeslí,   (právě ty   jsi   D zván...)
Odhoď   A zlo, zbav   se   E m tíhy trápe G ní, vždyť   D dnes přišla   A láska   H m k nám.   Gb m
G Nám naro A dil se   D Pán!
R:  D Betlém v   A dálce spí   a   E m čeká příchod   G tvůj,
D pastý A ře a   krále   G následuj (Hvězdou   nech se   D vést...)
Krásná   A píseň zní,   to   E m zpívá anděl   G sám, že   D dnes přišla   A láska   H m k nám   Gb m
G Nám naro A dil se   D Pán!
Zpěvník ProScholy.cz 2024