Skrýt akordy
1.  D Vzpomeň, Izra H m el,   G vzpomeň, Izra H m el,   G tvůj Pán   H m v Getsemanech   E m úzkostí se   A chvěl.
2.  ...kolik s   mužem bičovaným   soucitu jsi   měl?
3.  ...věncem trní   korunován jak   Pán vyhlížel?
4.  ...odsouzence na   Golgotu na   smrt's provázel!
5.  ...přičítán mezi   lotry zmíral   Spasitel!
6.  ...On Ježíš,   z mrtvých   vstal, jak   sám pověděl!
Zpěvník ProScholy.cz 2023