Tvé svaté Jméno (Tvé svaté Jméno velebím v srdci svém)

947

Autor: Vojtěch Král

Skrýt akordy
  R   C Tvé   G svaté   A m Jméno   D m vele F bím v   srdci   G svém,
C mou   G jedinou   A m touhou je   D m nebeský   F Jeruzalém.
1.  /:   G Jeruza A m lém, Boží   přebý G vání   E m s těmi,   kdo vytrvali,   A 7
F s těmi,   kdo ve   strá G dání   C víru si   A m uchova G li. :/
2.  /:   G Jeruza A m lém ozdobený   G krásou jako   E m nevěsta ženichovi,   A 7
F krásou, do   které   G vejdou ti,   C kteří jsou   A m Ježíšo G vi. :/
3.  G Jeruza A m lém z   nebe sestupují G cí v   ten   E m den, kdy   vrátí se   A 7 Pán
F s mocí   nepomíjejí G cí,   C přijď, Pane   A m Ježíši,   G k nám.   :/
C Přijď, Pane   A m Ježíši,   C k nám!
Zpěvník ProScholy.cz 2023