SM. Karola Biolková

autor
Autorské písně
Abrahám (V krajině Háran žil člověk)
Blahoslavení jsou milosrdní - kánon
Den co den (Společně zpívejme) (Společně zpívejme novou píseň)
Desetiletí (Desetiletí duchovní obnovy národa)
Díky ti, Ježíši, že vedeš mě cestou za tebou
Fíkovník (Jeden člověk řekl vinaři)
Hora blahoslavenství (Ježíš stojí na hoře Boží)
Hora Varalo (Stezkou úzkou)
Jaderné poslání (Staletí vedeš nás)
Klademe do tvých rukou
Královská koruno
Matka Bolestná (Maria, tys zakusila)
Matka Vojtěcha (Nebe je velká zahrada)
Matky (Ó, naše drahá Matko Terezie)
Miláno (Jsi otcem trpících)
Milosrdenství je Bůh
Milosrdnou sestrou chci být
Mladý šlechtic Borromeo
Pane Ježíši, ty jsi můj cíl
Píseň o apoštolátu (Svěřujem se vašim srdcím)
Přistupme k stolu Páně
Radost Páně je naší silou
Redemptoristé (Chvalme muže slavné)
Rodný kraj (Ten kraj, kde rodný dům)
Svatá Notburga - životopis (Na zámku v Rattenburgu služkou je)
Svatá Notburgo, paní z Ebenu
Svatá Notburgo, útočiště v našich nesnázích
Svatá Rodina (Ježíši, Maria, Josefe!)
Svatý Václave, stále stůj při nás! (Kongregační patronové sester Boromejek)
Voláme tě, svatý Karle
Zde je ta země, která rodí lásku
Zpěvník ProScholy.cz 2024