Taizé

autor
Autorské písně
Překlady
Blízko je Pán
Jen Bůh mé duši dává
Laudate Dominum
Milosrdenství Tvé, ó Pane
Ne, už nežiji já
Ó, přijď, Pane můj
Surrexit Christus
Zpěvník ProScholy.cz 2023