buď D s Te C m Pán bou. A A 1. H m Ma ri a, ve H m A To H m ne bu de C m A A rád. ve, H m Bůh se staň E 7 bát. ko, H m pře C m dív bou, C m D klet H 7 žeh na E ná. H na, po D F m Slu R: žeb ho ni D ce C m své Ma D E ri C m ve a A a. C m A ve, D D ve, C m a lit D bu C m chvá dou, H m ro dy 2. A Te be jal H m A Při H m na mi lost C m Bůh sa du A dal. ti H m se E 7 Král. be H m zro C m dív z te dou, C m D chu ku H 7 žeh na E ná. H na, po D F m Slu R: žeb ho ni D ce C m své Ma E ri D ve a A a. C m A D C m ve, D ve, C m a
Skrýt akordy
1.  A Ave,   H m Maria,   Db m Pán buď   s   D Tebou.
Db m Ave,   H m Bůh má   Tě r A ád.   H m
A Tobě   H m nebude   A dítě   D kletbou,
Db m dívko,   H m přestaň se   E 7 bát.
R:  Gb m Služe D bnice   Db m svého   D Pána
H pože H 7 hna E 7 ná.
Db m A D ve,   Db m a D ve,
Db m a D ve Ma E ri A a.
2.  A Tebe   H m národy   Db m chválit   D budou,
Db m Bůh Ti   H m výsadu   A dal.   H m
A Přijal   H m na milost   A dívku   D chudou,
Db m z Tebe   H m zrodí se   E 7 Král.
R:  Gb m Služe D bnice   Db m svého   D Pána
H pože H 7 hna E 7 ná.
Db m A D ve,   Db m a D ve,
Db m a D ve Ma E ri A a.
Zpěvník ProScholy.cz 2024