schola Pozořice "Pošukov"

schola
Interpretace písní
Apoštolská
Ave Maria, Pán buď s Tebou
Blízkost Tvé tváře
Bože Otče
Červíčku Jákobův
Chci, Pane, chválit Tě
Chválím Tebe
Chvalte Hospodina (Chvalte Hospodina všichni národové)
Haleluja šabalaba
Haleluja, spasení (sláva i moc)
Hosana zní
Ježíš je Pán pánů
Ježíši, Ty jsi můj Pán
Má sílo
Na hlubinu zajeď
Naplňuj mne Duchem svým
Nedělní chvalozpěv
Netrapte se
On je Pán
Ordinárium (dětské)
Ordinárium (J. Černý)
Ordinarium II MH
Otevřme písmo
Pán dá požehnání (Žalm 29)
Pánů Pán a králů Král
Pojď ke mně blíž
Požehnaný jsi, Bože
Právě teď je chválit Pána čas
Před námi kráčí Pán
Přichází náš Pán
Přijď, přijď, Duchu Boží
Přijímám
Šalom
Sláva, náš Pán je živ
Šly zrána ke hrobu
Spáso má
Toužím s Tebou být
Tvůj Pán (Hymna CSM Žďár 2002, Vy jste sůl země)
Vzdej dík
Vzývám a slavím
Zpívej haleluja
Ztišením se sluší Tebe chválit
Zpěvník ProScholy.cz 2024