Jana Svobodová-Březovská

autor
Autorské písně
Ano (Tvé „ano“ změnilo svět)
Ave Maria (Porodila čistá panna)
Bolestná Maria
Čeho se bát
Chci stát
Co vlastně jsem
Díky (Chceme Ti chválu vzdát)
Je nade mnou
Každé ráno
Ke svatému Prokopovi
Kvete kvítí
Maria pokorná (Maria, berou ti syna)
Nic bez Pána
Ordinárium (dětské)
Otče můj (Otče můj při mně stůj)
Pastýři
Písnička k jídlu (Dík, Pane, za to jídlo)
Pozvednu ruce
Před Tebou (když, Pane, klečím)
Přítomnost
První počítání
Ruka (To je táta, to je máma)
Svůj život proměnit v radost
Syn Boží
Tleskejte v dlaně (Lidé všech národů)
V písni je život (Teď chválu ti, Bože, chci vzdát)
Večerní modlitba (Když se večer k zemi sklání)
Velebím Tě, Otče
Všichni se radují
Zachraň mě, Bože
Zase k tobě volám
Žízeň
Zpěvník ProScholy.cz 2024