Marie Holková

autor
Autorské písně
Andělé zpívají (Vánoční rytmická mše, Po 1. čtení)
Anežka
Často se ptám
David a Goliáš
Děkujme Pánu (Kytarová mše "Pojď, zpívej píseň jásavou" 1976, 5. Závěr)
Ježíš je přítel můj (Kytarová mše "Pojď, zpívej píseň jásavou" 1976, 3. Obětování)
K sv. Vojtěchu (Zpívám píseň našim otcům)
Ke svatému Prokopovi
Komu to zpívají andělé (Vánoční rytmická mše, Před Evangeliem)
Maria přítelkyně (Krásná jsi, Maria)
Matka z nebe (Když mívám šťastný den)
Miriam
Narodil se nám, nám (Vánoční rytmická mše, Sanctus)
Ó, Ty, Pane můj (Kytarová mše "Pojď, zpívej píseň jásavou" 1976, 2. Před Evangeliem)
Paní vesmíru (Když večer Ave zvoní)
Pastýři
Pastýřská (Pastýři kam pospícháte)
Píseň k sv. Václavu (Čas odplavil to století)
Píseň ke sv. Josefu (Dlouhá je cesta do tvého města)
Pojď, zpívej píseň jásavou (Kytarová mše "Pojď, zpívej píseň jásavou" 1976, 1. Vstup)
Postní píseň (Ježíši, za noci na hoře bdíš)
Prosba k Anežce České (Anežka blažená)
S betlémskými pastýři (Vánoční rytmická mše, Obětování)
Sláva buď, gloria (Vánoční rytmická mše, Závěr)
Svatá kněžna Ludmila (Dávno tomu v české zemi)
Svaté dítě kolébám (Vánoční rytmická mše, Vstup)
Svatební (Z nebe láska sestoupila)
Tak Bůh svět miloval (Vánoční rytmická mše, Přijímání)
Tříkrálová (Tři zbožní moudří muži jdou)
V jesličkách leží (Vánoční rytmická mše, Po přijímání)
Večerní modlitba (Když se večer k zemi sklání)
Vzácná paní Zdislava (K blahoslavené Zdislavě)
Zázračný chléb (Poklekni duše má)
Zde Bůh a Pán (Kytarová mše "Pojď, zpívej píseň jásavou" 1976, 4. Přijímání)
Zpěvník ProScholy.cz 2024