Děkujme Pánu (Kytarová mše "Pojď, zpívej píseň jásavou" 1976, 5. Závěr)

2278

Autoři: Marie Holková, Vít Petrů

Skrýt akordy
1.  C Děkujme Pánu   F za slunce,   C mraky,
C za vše,   co dnešního   G 7 dne nám   dá,
C děkujme Pánu   F za stromy,   C ptáky,
C za vítr,   kterým si   s G 7  květem   pohrá C C 7 .
R:  F Buď Bohu   chvála,   B buď Bohu   F čest,
B on nám   dal   F krásu   G 7 slunce i   C 7 hvězd,
F buď Bohu   chvála,   B jásejme v   F něm,
B svou láskou   F požehná   C 7 i českou   F zem.
2.  C Děkujme Pánu   F za nemoc,   C zdraví,
C za práci,   spánek i   G 7 krásný sen.
C Děkujme Pánu,   F i blesk   Ho   C slaví,
C Buď od   nás v   Duchu a   G 7 v pravdě   vroucně   C ctěn.   C 7
R:  F Buď Bohu   chvála,   B buď Bohu   F čest,
B on nám   dal   F krásu   G 7 slunce i   C 7 hvězd,
F buď Bohu   chvála,   B jásejme v   F něm,
B svou láskou   F požehná   C 7 i českou   F zem.
3.  C Děkujme Pánu   F za pravou   C víru,
C za všechno,   co hlásá   G 7 církví svou.
C Děkujme Pánu   F za život   C v míru,
C za dobré   kněze, že   G 7 s námi   k nebi   C jdou C 7 .
R:  F Buď Bohu   chvála,   B buď Bohu   F čest,
B on nám   dal   F krásu   G 7 slunce i   C 7 hvězd,
F buď Bohu   chvála,   B jásejme v   F něm,
B svou láskou   F požehná   C 7 i českou   F zem.
R2:  B Buď Bohu   chvála,   Eb buď Bohu   B čest,
Eb on nám   dal   B krásu   C 7 slunce i   F 7 hvězd,
B buď Bohu   chvála,   Eb jásejme   B v něm,
Eb svou láskou   B požehná   F i českou   B zem.
C:  B Alelu F ja,   B alelu D ja.
G m A F men, A B men.
Zpěvník ProScholy.cz 2024