Malostranští Usedlíci

autor
Interpretace písní
1a. Popelka Nazaretská - Pojď, duše neklidná (Hudební pásmo 1972)
2. Popelka Nazaretská - Král Hospodin (Hudební pásmo 1972)
3. Popelka Nazaretská - Ani den bílý nezastíní (Hudební pásmo 1972)
4. Popelka Nazaretská - Hosana, hosana Synu Davidovu (Hudební pásmo 1972)
5. Popelka Nazaretská - Poslední večeře (Hudební pásmo 1972, Když podle židovského zvyku)
6. Popelka Nazaretská - Dej Matko Synu požehnání (Hudební pásmo 1972)
7. Popelka Nazaretská - Poslední záchvěv, dokonáno (Hudební pásmo 1972, Hle, touhu hrůzně vyplněnou)
8. Popelka Nazaretská - Nastalo jitro (Hudební pásmo 1972)
9. Popelka Nazaretská - Velebí má duše Pána (Hudební pásmo 1972, Magnificat)
Anežka
Často se ptám
David a Goliáš
Děkujme Pánu (Kytarová mše "Pojď, zpívej píseň jásavou" 1976, 5. Závěr)
Ejhle, Hospodin přijde (Ejhle, Pán přichází)
Jak se moudrost Boží něžně stará (Svatý Josefe)
Ježíš je přítel můj (Kytarová mše "Pojď, zpívej píseň jásavou" 1976, 3. Obětování)
Johanka z Arcu
Komu to zpívají andělé (Vánoční rytmická mše, Před Evangeliem)
Kristus vítězí
Kříž je znakem spásy
Lid český z víry staleté (Zdislava, dívka Páně)
Maria přítelkyně (Krásná jsi, Maria)
Matka
Matka z nebe (Když mívám šťastný den)
Nastal čas
Nedejme se přimět k spánku (Postní píseň)
Ó, Pane, zhasíná den (Večerní modlitba)
Ó, Ty, Pane můj (Kytarová mše "Pojď, zpívej píseň jásavou" 1976, 2. Před Evangeliem)
Paní vesmíru (Když večer Ave zvoní)
Pastýřská (Pastýři kam pospícháte)
Píseň k sv. Václavu (Čas odplavil to století)
Píseň ke sv. Josefu (Dlouhá je cesta do tvého města)
Pojď, zpívej píseň jásavou (Kytarová mše "Pojď, zpívej píseň jásavou" 1976, 1. Vstup)
Postní píseň (Ježíši, za noci na hoře bdíš)
Připravujte cestu (Otevřete brány hradeb kamenných)
Prolom nebesa (Adventní píseň)
Prosba k Anežce České (Anežka blažená)
S betlémskými pastýři (Vánoční rytmická mše, Obětování)
Sláva buď, gloria (Vánoční rytmická mše, Závěr)
Svatá kněžna Ludmila (Dávno tomu v české zemi)
Svaté dítě kolébám (Vánoční rytmická mše, Vstup)
Svatební (Z nebe láska sestoupila)
Svatojánská (Vítej nám dnes milý svatý Jene)
Tak Bůh svět miloval (Vánoční rytmická mše, Přijímání)
Úžasná láska (Jak úžasná musí ta láska být)
V jesličkách leží (Vánoční rytmická mše, Po přijímání)
Vzácná paní Zdislava (K blahoslavené Zdislavě)
Zázračný chléb (Poklekni duše má)
Zpěvník ProScholy.cz 2024