Václav Renč

autor
O autorovi
VÁCLAV RENČ (1911 – 1973) byl český básník, dramatik a překladatel, představitel katolicky orientovaného proudu české literatury. V roce 1936 absolvoval Filozofickou fakultu UK v Praze. Již při studiích na filozofické fakultě redigoval spolu s Františkem Halasem časopis Rozhledy po literatuře. Po ukončení vysoké školy pracoval na několika místech jako redaktor (Akord, Obnova a Řád), později jako nakladatelský redaktor. V letech 1945–1948 byl dramaturgem olomouckého divadla (dále působil také v Zemském divadle v Brně). Roku 1951 byl zatčen a o rok později odsouzen ve vykonstruovaném procesu s katolickou inteligencí (proces s tzv. Zelenou internacionálou) na 25 let vězení. V komunistických žalářích ztrávil celkem 11 let. Propuštěn byl až v květnu 1962. Po propuštění pracoval jako dramaturg operety Divadla Oldřicha Stibora v Olomouci. Od roku 1967, kdy se přestěhoval natrvalo do Brna, se věnoval literatuře a překládání. Rehabilitován byl až po své smrti roku 1990.
Autorské písně
1a. Popelka Nazaretská - Pojď, duše neklidná (Hudební pásmo 1972)
1b. Popelka Nazaretská - Pojď, duše neklidná 2.část (Světem, jenž před dávnými časy, Hudební pásmo 1972)
2. Popelka Nazaretská - Král Hospodin (Hudební pásmo 1972)
3. Popelka Nazaretská - Ani den bílý nezastíní (Hudební pásmo 1972)
4. Popelka Nazaretská - Hosana, hosana Synu Davidovu (Hudební pásmo 1972)
5. Popelka Nazaretská - Poslední večeře (Hudební pásmo 1972, Když podle židovského zvyku)
6. Popelka Nazaretská - Dej Matko Synu požehnání (Hudební pásmo 1972)
7. Popelka Nazaretská - Poslední záchvěv, dokonáno (Hudební pásmo 1972, Hle, touhu hrůzně vyplněnou)
8. Popelka Nazaretská - Nastalo jitro (Hudební pásmo 1972)
Bože Otče na nebi
Buď Bohu chvála, dík a čest
Celé věky čekaly
Jak se moudrost Boží něžně stará (Svatý Josefe)
Jednou
Kanaan (Čas dlouhý je a šedý den)
Každé ráno
Kdyby nás Bůh neměl rád
Lid český z víry staleté (Zdislava, dívka Páně)
Mé srdce zpívá
Nastal čas
Omyjte prach a smutek z tváří
S rosou Tvého požehnání
Tolik planých slov
Ústa otvírám
Věčně krásný Stvořiteli moří
Velikonoční hymnus Renč (Zde jest Král z Krále)
Za to, žes dal zemi květy
Zaradoval jsem se
Zpěvník ProScholy.cz 2024