F m G m A 6 E A 6 E G m F m de ly, kdy G m přij Pán, A 6 F m E ky če ka 1. Ce dal. G m ži vot A 6 li dem F m věč E a by de ly, kdy G m přij Pán, H 7 ky A 6 če ka E Ce H kdy ly by H 7 dál, by tvá A ky D če Ce ka vyš E ší, A 6 nej se Pa ne, E lás ka, H Kdy ši. ží E by tvá A la H v Kris nev tu Je li vyš E ší, A 6 nej se Pa ne E lás ka, ši. E tu Je ží F m li la H v Kris A nev A A m E G m A 6 G m
Skrýt akordy
P:  E   Gb mi   Ab mi   A 6   E   Gb mi   Ab mi   A 6
1.  E Celé věky   Gb mi čekaly, kdy   Ab mi přijde Pán   A 6
E aby lidem   Gb mi věčný život   E dal.   A 6
E Celé věky   A 6 čekaly, kdy   Ab mi přijde Pán,   H 7
A Celé věky   D čekaly by   H 7 dál,   H
kdyby tvá   E láska, Pane   A 6 nejvyš E ší
se   A nevtělila v   H Kristu Ježí E ši.
H Kdyby tvá   E láska, Pane   A 6 nejvyš E ší,
se   A nevtělila v   H Kristu Ježí E ši.   Gb mi
M:  G mi   A 6
2.  E Celé věky   Gb mi čekaly, kdy   Ab mi přijde mír,   A 6
E aby tygr   Gb mi s laní   svorně   E pil.   A 6
E Celé věky   A 6 čekaly, kdy   Ab mi přijde mír,   H 7
A jenž by   D bouře světa   uti H 7 šil.
A jen   tvá   H láska, Bože,   E příte A 6 li,
mír   E nepokojným   A srdcím udě H lí.
A jen   tvá   E láska, Bože,   H příte E li,
mír   A 6 nepokojným   E srdcím udě A lí.   H
M:  G mi   A 6
3.  E Celé věky   Gb mi čekaly, na   Ab mi nový chléb,   A 6
E který by   Gb mi duši nasy E til.   A 6
E a Duch   Boží   A 6 praví, že   jsi   Ab mi ty ten   chléb,   H 7
A pramen světla   D pokoje a   H 7 sil.
A že   tvá   H láska, Pane   E jedi A 6 ný,
nás   E očekává   A u tvé   hosti H ny.
A že   tvá   E láska, Pane   H jedi E ný,
nás   A 6 očekává   E u tvé   hosti A ny.   H
M:  Ab mi   A   A mi   E
Zpěvník ProScholy.cz 2024