Jan Václav Renč

autor
Autorské písně
Betlémské světlo
Celé věky čekaly
Co Bůh dal nám
Dělníku Boží
Hvězda z noci betlémské
Jak červánky ohlašují ráno
Jak se moudrost Boží
Jednou
Každé ráno
Křížová cesta IV. (První zastavení věrně připomíná)
Lid český
Mé srdce zpívá
O hojné požehnání
Od sítí tvých
Omyjte prach a smutek z tváří
Radují se nebesa i zem
S rosou Tvého požehnání
Slyšme, slyšme
Slyšte, bratři, pozvání
Ten hlas
Tolik planých slov
Ty Boží lásko
Ty, jenž jsi slavná koruna
Ústa otvírám
Věčně krásný Stvořiteli moří
Velebí má duše Hospodina
Veliká je novina
Za to, žes dal zemi květy
Zaradoval jsem se
Zpěvník ProScholy.cz 2024