k to C blíž! F vždy F Blíž 1. můj, že k to bě, B Bo pro C sbu F slyš: F mou D m V smut cích dos tech i B ra D m v to svo F jen B bo C den, F B krá co den den čím F C k to blíž! F F vždy D m blíž k to že bě, můj, B Bo
Skrýt akordy
1.  F Blíž k   tobě,   B Bože můj,   F vždy k   tobě   C blíž!
D m V smutcích   i   B radostech   F mou   C prosbu   F slyš:
F   B kráčím   F den co   den
F jen   B v tobě   D m svobo C den,
D m blíž k   tobě,   B Bože můj,   F vždy k   C tobě   F blíž!
2.  F Vše, co   jsem   B a co   mám,   F je darem   C Tvým,
D m tvá láska   B jediným   F mým   C bohat F stvím.
F Tys   B přítel   F můj a   cíl,
F   B toužím   D m ze všech   C sil
D m blíž k   tobě,   B Bože můj,   F vždy   C k tobě   F blíž.
3.  F I když     B sebevíc   F tíží můj   C kříž,
D m ty vždy     B pozvedáš,   F ty   C potě F šíš.
F Dej,   B ať tvé   F cesty znám,
F   B po nich   D m nejdu   C sám
D m blíž k   tobě,   B Bože můj,   F vždy   C k tobě   F blíž.
4.  F Nauč mě,   B Bože můj,   F tak svět   mít   C rád
D m jak ten,   jenž   B za hříšné   F šel   C život   F dát:
F   B umím   F bratrem být
F a   B s láskou   D m v srdci   C jít
D m blíž k   tobě,   B Bože můj,   F vždy   C k tobě   F blíž.
5.  F V poslední   B hodině,   F až přijde   C čas,
D m buď se   mnou,   B Bože můj,   F buď   C s každým   F z nás!
F   B smrt se   F promění
F ve   B slavné   D m vzkříše C ní,
D m blíž k   tobě,   B Bože můj,   F na C věky   F již!
Zpěvník ProScholy.cz 2024