Jak červánky ohlašují ráno

šu hla no, než Jak 1. čer ván ky o ží ce bo svět, ří slun o a no, by směl den zro ze du, sva An jsi li na Nad mi se kloň, stro me spá dět. sy u vi ky Mat Kris mat ko to vy. pal mo vý, na žeh po
Skrýt akordy
1.  Jak červánky   ohlašují ráno,
než ozáří   slunce boží   svět,
zrozená jsi   lidu, svatá   Anno,
aby směl   den spásy   uvidět.
Nad námi   se nakloň,   strome palmový,
požehnaná matko   Matky Kristovy.
2.  Po řadu   let vzývala   jsi Pána,
by život   tvůj plodem   požehnal.
V pravý   čas ti   jeho milost   dána:
zrodit Růži,   z níž   se zrodí   Král.
Důvěřovat v   Pána kéž   jsme hotovi,
to nám   vypros, matko   Matky Kristovy.
3.  Jak Maria,   slunce tvého   stáří,
se moudrou   tvou rukou   dala vést,
i nám   pokoj tvého   srdce září
do bludiště   našich lidských   cest.
Ochraň naše   děti, naše   domovy,
oslavená matko   Matky Kristovy.
4.  Ty laskavá   služebnice Boží,
jež ve   strastech nám   jsi posilou,
v tobě   staří, opuštění,   choří
mají mocnou   přítelkyni svou.
Až den   smrti přijde   z vůle   Otcovy,
veď nás   k Bohu,   matko Matky   Kristovy.
Zpěvník ProScholy.cz 2024