di še Hos po na, Ve 1. du le te si hu Spa li, můj v Bo ple duch A své. men. ci kte žeb shlé dl ni k slu
Skrýt akordy
1.  Velebí má   duše Hospodina,
plesá duch   můj v   Bohu Spasiteli,
který shlédl   k služebnici   své.
2.  Neboť slyšte,   od nynější   chvíle
slaviti mě   budou pokolení
za milost,   již prokázal   mi Pán.
3.  Mocný jest   a jméno   jeho svaté;
milosrdný z   rodu na   rod ke   všem,
kteří v   bázni Boží   trvají.
4.  Divy činil,   rozptyloval pyšné,
mocným trůn   bral, povyšoval   slabé,
sytil lačné,   syté propouštěl.
5.  Izraele, služebníka   svého,
ujal se,   jak ve   své lásce   slíbil
Abrahámu i   všem potomkům.
6.  Sláva Bohu   Otci, Synu,   Duchu,
jako bylo   v počátku   i nyní,
tak i   vždycky na   věky věků.
Amen.
Zpěvník ProScholy.cz 2024