Od sítí tvých

Skrýt akordy
1.  Od sítí   tvých k   rybolovu svému
tě, Šimone   Petře, volá   Pán,
pastýřem tě   činí lidu   všemu,
svěřuje ti   klíče věčných   bran.
Jako tebe   Pán znal,   nyní nás   ty znáš
přimlouvej se   za nás,   Učiteli náš.
2.  Ty skálou   jsi, na   níž církev   Boží
sám Kristus   Pán provždy   postavil.
Od těch   dnů se   rybolov tvůj   množí,
aby Syna   Otec oslavil.
Ty, jenž   dílo spásy   od počátku   znáš,
přimlouvej se   za nás,   Učiteli náš.
3.  Co láska   tvá přislíbila   Pánu,
to od   tebe přijal   k slávě   tvé.
Dej, ať   i my   každou svoji   ránu
obětujem církvi   vítězné.
Ty, jenž   bolest těla,   úzkost duše   znáš,
přimlouvej se   za nás,   Učiteli náš.
4.  Čím ohromil   Ježíš zrak   tvůj lidský,
to s   jásáním nyní   v nebi   zříš.
Pomáhej nám   v dnešní   den a   vždycky,
pomáhej nést   Kristu jeho   kříž.
Ty, jenž   slabost víry   z osudů   svých znáš,
v pochybnostech   pomoz, Učiteli   náš.
Zpěvník ProScholy.cz 2024