Ty, jenž jsi slavná koruna

Skrýt akordy
1.  Ty, jenž   jsi slavná   koruna
biskupů všech   a kněží,
k tobě   se národ   Čechů zná,
tvou slávu   v srdci   střeží,
tys naší   věčnou ctí   v Kristově   království,
Vojtěše, berlo   Páně.
2.  Tys dychtivě   sál moudrost   škol,
jež vedou   duši k   víře;
ty, národů   tří apoštol,
nám dán   jsi za   pastýře.
Když nouze   veliká, k   tobě se   utíká
tvůj lid   o novou   sílu.
3.  Ty stavěls   proti otroctví
svobodu Božích   synů,
tys v   neochvějném otcovství
káral i   smýval vinu,
sám na   sebe vzals   kříž, aby   tvůj lid   byl blíž
vzkříšení k   lásce Boží.
4.  Biskupem buď   nám, Vojtěše,
dál ve   svých následnících,
všem klesajícím   k útěše,
k slávě   všech bojujících!
Pros, aby   česká zem   vždy žila   odkazem
tvé pravdy   Bohem dané.
 
Nastavit zobrazení
Transpozice: 0
Posuvky:
Akordy: +
Velikost písma: 0