Hvězda z noci betlémské

Skrýt akordy
1.  F  Radu D m jí se   nebe B sa i   C zem,
D m k chudým   A m sestupuje   B přemoc G m   D m Pán,
A m z lásky   k nám   se stal   zas   D m dítě G tem
C veške B rého   G m stvoře C   F Pán.
Hvězda noci   betlémské
do srdce   shlíží,
volá všechno   pozemské
k Bohu   na kříži.
2.  F Ze smr D m ti se   vzbuďte,   B pastý C ři,
D m pro své   A m ovečky jde   B laska G m   D m Pán.
A m Spravedlnost Otce   D m usmí G ří,
C Spasi B tel a   G m jedi C   F Pán.
Proto se   dnes radujme,   zpívejme chvály,
vše, co   máme, darujme   Dítěti Králi!
On je   Pán, on   ví, co   světu třeba   je.
Ze všech   stran jdou   cesty do   ráje.
C:  B Kristův   C kříž smrt   D m těla v   život   G m promě D m ní,
B blíž a   C blíž je   F naše   C 7 spase F ní.
F Proto vždy   se radujme,
sebe celé   darujme   D m Ježíši   C Krá F li.
Zpěvník ProScholy.cz 2024